Dodatek węglowy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Dodatek węglowy

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwaniskach.
– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP  (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym), (Instrukcja podpisywania dokumentów - podpis zaufany)
– tradycyjnie (papierowo)

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Wzór wniosku

Klauzula informacyjna