RODO - Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

RODO

Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwaniskach jest:

Pan Zbigniew Murjas

e-mail: iod@opsiwaniska.pl

Artykuły