Dodatek osłonowy 2024 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek MiG Iwaniska

Dodatek osłonowy 2024

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. Wypłata nastąpi do końca czerwca 2024 r. Takie są kluczowe daty zwaloryzowanego dodatku osłonowego.
Aby otrzymać pieniądze trzeba:
1. spełnić kryterium dochodowe 1500 zł/2100 zł
2. złożyć wniosek do końca kwietnia 2024 r.
Dodatek osłonowy przysługuje w 2024 r.:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwaniskach ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.
Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po
30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpatrywane.

Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego.
Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
Dodatek osłonowy obliczamy z wzoru:
(wartość dodatku osłonowego z 2022 r. + kwota waloryzacji wskaźnikiem 14,4 %) i całość dzieli się przez 2.
Dzielimy przez 2 bo - jak wspomniano - dodatek na 2024 r. wynosi 50% dodatku osłonowego z 2022 r.
Kwoty 13. i 14. emerytury nie wliczają się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji nie mają one wpływu na przyznanie świadczenia. W związku z czym należy załączyć do wniosku stosowne zaświadczenie lub przedłożyć decyzję określającą wysokość 13 i 14 emerytury.
Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z tutejszym Ośrodkiem.

Sposób składania wniosku o wypłatę dodatku osłonowego:
Zgodnie z art. 1 ust. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), czyli opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając go z wykorzystaniem profilu zaufanego.