Zapytanie ofertowe - Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek MiG Iwaniska

Zapytanie ofertowe

Iwaniska 2015-09-02

W odpowiedzi na złożone oferty cenowe w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Iwaniska uprzejmie informujemy, iż wybrano ofertę złożoną przez firmę Jorgo z Koprzywnicy, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę za realizację zadania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach kieruje zapytanie ofertowe o cenę posiłków dla uczniów w wybranych szkołach na terenie Gminy Iwaniska, w okresie od 15.09.2015   do 15.06.2016

1.  Zamawiający
Ośrodek Pomocy Społecznej 
 w Iwaniskach
NIP 863-15-74-341
tel. 15 860-12-54                                        

2. Przedmiot zapytania dotyczy:
Przedmiotem zapytania o cenę jest dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w szkołach niżej wymienionych z terenu gminy Iwaniska w dni szkolne w okresie pobierania nauki w szkole.
Jesteśmy zainteresowani zakupem szacunkowo około 200 posiłków dziennie, tj.:
̶    Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach Publiczne Gimnazjum w Iwaniskach- 50,
̶    Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach Publiczne Gimnazjum w Iwaniskach filia w Mydłowie oraz
Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach filia w Mydłowie- 15,
̶    Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach- 44,
̶    Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach filia w Ujeździe- 29,
̶    Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach filia w Wygiełzowie- 19,
̶    Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach filia w Jastrzębskiej Woli- 26.
    Uprzejmie prosimy o podanie ceny za posiłek w:
  I wersji, tj. o wartości kalorycznej powyżej 800 kcal w skład, którego wchodzi: I danie zupa (300 ml) oraz II danie- danie mięsne (150 g), kasza, ryż, ziemniaki (zamiennie po 150 g) oraz surówki lub jarzynki (100 g);
II wersji gorącego posiłku, tj. zupa 400 g z wkładką mięsną 70 g i pieczywem bez ograniczeń;
 III wersji, tj. II danie o gramaturze jak wyżej z kompotem (200 ml) i bez kompotu.

3. Przygotowane i dostarczane posiłki muszą spełniać wymogi:
̶    Mają być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być sporządzone ze świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Sposób przygotowania oraz transport  powinien odbywać się
z zachowaniem odpowiednich  warunków higieniczno- sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi tej ustawy,
̶    Muszą  być sporządzone w dniu dostawy i dostarczone do szkół własnym transportem. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać posiłki w urządzeniach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę. Muszą być one podane w opakowaniach jednorazowych wraz ze sztućcami oraz przewożone środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniającymi przy tym wszystkie wymogi sanitarno- higieniczne. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zużytych naczyń i sztućców. Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu
2 tygodni wystąpiła powtarzalność tego samego dania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  dokonywania badan sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak
i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych
w obowiązujących przepisach oraz SIWZ kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.

Nadmienia się, że określona we wstępie zapytania ilość posiłków może ulec zwiększeniu w związku ze wzrostem kryterium dochodowego, które ulega zwiększeniu w bieżącym roku.
 Odpowiedzi na powyższe zapytanie oczekujemy do dnia 25 sierpnia 2015r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Iwaniskach